Kata Pengantar

  • 0

Kata Pengantar

Category : Uncategorized

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

Tuhan pemilik jagad raya dan alam semesta, pemilik setiap nyawa manusia.

Hanya kepadanya kita menyembah, dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan.

Jumat, 9 Ramadhan 1436 Hijriah yang bertepatan pada 26 Juni 2015, dengan seizin Allah saya dapat menyelesaikan website ini, sebuah tempat yang menjadi sarana saya menyampaikan dan berbagi informasi serta cerita, peristiwa, dan realita. Betapa kecil kita dihadapan tuhan yang maha kuasa, tiada daya dan upaya yang kita miliki melainkan yang telah diberikannya.

Banyak hal terjadi di kehidupan, sengaja atau tidak adalah sesuatu yang menarik. Sebuah cerita yang mengandung misteri, hikmah, dan pembelajaran, karena tiada guru terbaik selain pengalaman. Kejadian-kejadian itulah yang kemudian tidak sanggup lagi dipendam, dinikmati , serta dikenang sendiri. Semoga dengan adanya website ini menjadi wadah untuk berbagi dan menebar kebaikan bagi sesama insan.

Andai terdapat kesalahan, kekurangan, dan hal-hal yang berunsur negatif serta menyakiti hati, saya minta maaf dan silahkan sampaikan saran serta kritik dengan baik dan sopan.

Wasallam,

Ihsanul Afwan

Please follow and like us:

Leave a Reply